Lấy quả cành chiết (15k-30k)

//Lấy quả cành chiết (15k-30k)
Giong-cay-phat-thu-2-300x255
11249707-729270553844782-8460308200397496753-n-20-11-2015-hqg5uGiong-cay-phat-thuimage_15561

Lấy quả cành chiết (15k-30k)

Được lựa chọn từ những cành đạt tiêu chuẩn
+ Thời gian chiết: 2 tháng
Liên hệ: 0962.72.988.484/ 0967.333.886

Danh mục: